U ontvangt informatie over:

nr 1713 Melkveebedrijf met goede ligboxenstal

 • Omschrijving:  
  Courant melkveebedrijf
 • Ligging:            
  Deelstaat Niedersachsen, regio Bremerhaven
 • Oppervlakte:    
  In totaal 58 ha daarvan 40 ha bouwland rest grasland. Grotendeels aaneengesloten.
 • Eigendom:        
  Alle gebouwen incl erf met 45 ha (aansluitend aan het erf)
 • Pacht
  ca 18 ha van derden met pachtcontracten
  Pachtprijs: € 800,00-€ 1.000,00/ha akkerland en € 300,00/ha voor grasland
 • Grondsoort:      
  Goede zandgrond en grasland deels veengrond
 • Veestapel:         
  Geen vee
 • Gebouwen:       
  Ligboxenstal 
  Nieuwe ligboxenstal met ca 120 ligboxen(drie rijig op roosters)  en zwevende boxen en matrassen, 2 krachtvoerboxen aanwezig. Aansluitend in de oude ligboxenstal ca (60 boxen) voor droge koeien en jongvee.
 • Overige gebouwen
  Machineberging, afkalf/ziekenstal kuilopslag, en ruime erfverharding
 • Melkstal:           
 • 20 stands visgraat met kunststofvloer Westfalia Metadron
 • Woning:            
  Royale  en nette woning met meerdere wooneenheden
 • Machinepark:   
  In onderling overleg over te nemen
 • EU-Subsidie
  ca € 19.000,00
 • Vraagprijs:  Op aanvraag.
 • Bijzonderheden
 • Er is een mogelijkheid om het eigendom  aan land te verkopen aan een investeerder en langdurig terug te pachten.En dus alleen de bedrijfsgebouwen en erf te kopen.
 • Provisie
 • 5 % plus Btw te betalen van de koopsom.

  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van dit interessante  bedrijf!

Ik wil informatie ontvangen over: