U ontvangt informatie over:

Nr 1712 net melkvee-akkerbouw met 150 ha stal voor 120 mk met uitbreidingsmogelijkheden

 • Omschrijving:  
  Courant melkveebedrijf/akkerbouwbedrijf
 • Ligging:            
  Deelstaat Niedersachsen, Elbe Weser Dreieck
 • Oppervlakte:    
  In totaal 150 ha daarvan 75 ha bouwland rest grasland. Grotendeels aaneengesloten met grote kavels.
 • Eigendom:        
  Alle gebouwen incl erf met 35 ha grasland
 • Pacht
  58 ha van verkoper langjarig te pachten
  57 ha van derden met pachtcontracten
  Pachtprijs: € 600,00/ha akkerland en € 300,00/ha voor grasland
 • Grondsoort:      
  Goede zandgrond en grasland deels veengrond
 • Veestapel:         
  Ca 120 mk plus jongvee en 80 vlesstieren
 • Gebouwen:       
  Ligboxenstal 
  Ligboxenstal met ca 100 ligboxen aan de andere kant van het voerpad ruimte voor circa 90 stuks jongvee plus drogen
  (ook om te bouwen voor ca 70 melkkoeien)
  Stieren stal
 • Aparte stieren stal voor 84 meststieren volledig op roosters
 • Overige gebouwen
  Machineberging, afkalf/ziekenstal kuilopslag, metsopslag onder de roosters en ruime erfverharding
 • Melkstal:           
 • 12 stands visgraat melkstal 
 • Woning:            
  Royale  en nette woning met meerdere wooneenheden
 • Machinepark:   
  In onderling overleg over te nemen
 • EU-Subsidie
  ca € 45.000,00
 • Vraagprijs:  
  € 1,3 miljoen incl alle gebouwen plus 35 ha grasland aan de stal.
  Excl veestapel, machines, te velde staande gewassen, voervoorraad en aankoopkosten.
 • Bijzonderheden
  Er is een mogelijkheid om het land van de buurman erbij te kopen. 40 ha  waarvan 10 bouwland hierdoor zou er een bedrijf kunnen ontstaan van circa 190 ha.
 • Provisie
 • 5 % plus Btw te betalen van de koopsom.

  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van dit interessante  bedrijf!

Ik wil informatie ontvangen over: