U ontvangt informatie over:

VERKOCHT Nr 1705 volledig pacht bedrijf met 57 ha en 60 mk


Ligging
 • Deelstaat Niedersachsen, omgeving Leer
Oppervlakte
 • ca 57 ha waarvan circa 1/3 akkerland
 • Goede zandgrond
Pacht
 • Pacht in onderling overleg, richtwaarde gebouwen, woning en 30 ha ca € 26.000,00/jaar , overige grond € 400,00 tot € 700,00 per ha
Eigendom
 • Volledig pacht 30 ha met lang jarig pachtcontract
Veestapel
 • Ca 60 productieve melkkoeien met jongvee
Gebouwen
 • Ligboxenstal met roostervloer voor 54 melkkoeien
 • Aanbindstal met drijfmest voor ca 30 koeien aan de voergang van de ligboxenstal
 • Ruime jongvee/stierenstal, schuur voor opslag en machines, siloplaten
Melkstal
 • De Laval 14 stands (bouwjaar 2013)
Voervoorraad  
 • In overleg
Machines
 • Overname in overleg
Woning
 • Mooi ruim woonhuis, recentelijk gerenonveerd. 
Provisie
 • Een keer de jaarpacht plus BTW
Vraagprijs
 • Roerende zaken in overleg
Opmerkingen:
 • Gezocht word naar een jong stel met passie voor de melkveehouderij. Verpachter is bereid pachter financieel te ondersteunen bij de start zodat er een laag start kapitaal is benodigd voor de pachter! Er loopt een bouwvergunning voor uitbreiding naar 100 plaatsen.

Ik wil informatie ontvangen over: